LOVAtheek

filmblikken

Ieder jaar maken amateurfilmers die lid zijn van (Cine)LOVA een groot aantal films. Het merendeel van deze films is te zien tijdens de Limburgse Filmdagen of het TV-programma LOVA Laat Zien. Om deze films te bewaren voor de toekomst en beschikbaar te stellen voor filmbesprekingen etc. worden de films (alleen met toestemming van de maker) opgenomen in de LOVAtheek, een videotheek met alle LOVA filmproducties.

Doelgroep
Iedereen die lid is van (Cine)LOVA kan gebruik maken van de LOVAtheek.

Een film toevoegen aan de LOVAtheek
Op het inschrijfformulier van de (voorselectie van de ) Limburgse Filmdagen geeft de filmmaker aan of hij/zij wel of niet bereid is om zijn/haar film ter beschikking te stellen aan de LOVAtheek. Films met een certificaat  voor de Limburgse Filmdagen of een nominatie voor het NOVA Filmfestival komen in aanmerking voor opname in de LOVAtheek. De filmmaker levert de film aan op een DV-band (voor het archief).

Een film lenen uit de LOVAtheek
(Cine)LOVA Leden die films uit de LOVAtheek willen lenen, verklaren het eens te zijn met onderstaande voorwaarden:

– Het lid/de filmclub mag de films maximaal twee weken in zijn/haar bezit hebben;
– De dag van vertoning moet bij de aanvraag van de films worden vermeld;
– De dag na de projectie moeten de films worden teruggestuurd;
– Het lid/de filmclub dat/die de film leent, is verantwoordelijk voor de film zolang deze in zijn/haar bezit is;
– Het is verboden de film te kopiëren;
– Bij overtreding zal het lid/de betreffende club drie jaar uit het systeem geweerd worden.

Rechten
De Lovatheek is eigendom van de LOVA. De filmrechten blijven te allen tijde bij de maker(s).

De Lovatheekbeheerder
De LOVAtheek beheerder is hij niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van de films.

Kosten
De LOVA stelt voor iedere aangeboden film een DV-band ter beschikking. Bij het uitlenen van een film, maakt de LOVAtheekbeheerder verzendkosten. Deze kosten moeten bij terugzending van de film vergoed worden in de vorm van bijgevoegde (ongebruikte) postzegels. 

Films bestellen uit de LOVAtheek
Indien je een film wilt bestellen uit de LOVAtheek, gelieve dan per mail een bestelling te plaatsen bij LOVAtheekbeheerder via cinelova@gmail.com Vermeld in  de mail de titel van de film, de naam van de maker en het postadres waar de film naartoe gestuurd moet worden.  De film wordt vervolgens zo snel als mogelijk toegezonden. Vraag een film tijdig aan en houd rekening met de verzendtijd. Stuur de film na gebruik terug naar de LOVAtheekbeheerder. Als vergoeding voor de verzendkosten, sluit u de op de filmlijst vermelde vergoeding aan postzegels bij. Films uit de LOVAtheek mogen NIET gekopieerd worden!

Films in LOVAtheek
Download hier de lijst van beschikbare films.

RSS
Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
Vimeo