Algemene Ledenvergadering – 21 januari 2020

Op dinsdag 21 januari a.s. vindt de Algmene Ledenvergadering 2020 van CineLOVA plaats bij Sportplaza ‘t Anker in Buchten. De vergadering start om 19.30 uur. Het CineLOVA bestuur nodigt alle leden uit om de vergadering bij te wonen. De vergaderstukken zijn per mail rondgestuurd naar alle filmclubs en individuele leden. De stukken zijn (alleen als je bent ingelogd op deze website) ook te bekijken en te downloaden via het menu ‘leden’ en dan ‘vergaderstukken’.

RSS
Vimeo