Algemene Ledenvergadering CineLOVA – 23 januari 2019

Het bestuur van CineLOVA nodigt alle CineLOVA leden op persoonlijke titel uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 23 januari 2019 in SportPlaza Het Anker (Ankersweg 52) in Buchten. Niet alleen vertegenwoordigers van filmclubs, maar alle leden zijn welkom op de vergadering. De vergadering begint om 20.00 uur. Aanmelden voor de vergadering kan tot 22 januari. Gelieve een mail te sturen naar CineLOVA secretaris Hans Oijen, via lovasecretariaat@gmail.com. Alle CineLOVA leden ontvangen de agenda van het overleg, de notulen van de ALV 2017, het jaarverslag 2018 en het jaarprogramma 2019 van CineLOVA per mail.

 

RSS
Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
Vimeo