CineLOVA start haar activiteiten weer op

Beste filmliefhebbers!

Afgelopen week kondigde het kabinet het stappenplan aan om onze samenleving weer terug te brengen naar “normaal”. CineLOVA sluit zich daar natuurlijk graag bij aan en neemt alvast een voorschot met een

CineLOVAcafé ‘online’ op 11mei en 25 mei a.s. aanvang steeds om 19.00 (inloggen vanaf 18.45)

Wat kunt u verwachten?

Er zijn door de heren Con Soeters, Henk Teunissen en Hay Joosten twee avonden voorbereid, die ongeveer een dik uur zullen duren. Tijdens het programma worden thema’s besproken aan de hand van filmfragmenten uit films van de Limburgse Filmdagen 2020.
Het eerste thema is: “Verhaalstructuur” (Hoe en met welke beelden vertel ik een verhaal?)
Het thema wordt besproken a.d.h.v. van de volgende films:
– “Elektra” (maker Christien den Boer)
– “Het is nog leuk om veeboer te zijn” (maker Pieter Kiewied)
– “Colt Kees” (maker Gérard Koenen)
De makers van deze films kunnen voor de bespreking (tot uiterlijk 6 mei a.s.) vragen stellen en/of aandachtspunten aan de orde stellen m.b.t. hun film en die per e-mail naar de besprekers sturen. Stuur uw wensen dan naar: cinelova@gmail.com

Techniek:

Aan de avonden kunt u deelnemen via het Programma ZOOM op PC, Laptop of IPad met een (ingebouwde) camera. Na aanmelding voor deze sessie krijgt U een link toegestuurd om deel te nemen aan de sessie, die zal plaatsvinden van 19:00 uur tot ongeveer 20:30 uur. U kunt vanaf 18:45 verbinding maken, zodat u tijdig en gemakkelijk in uw stoel met kop koffie klaar zit om deel te nemen.

Let op! Alleen de leden die inschrijven krijgen een link toegezonden om mee te doen. U kunt inschrijven tot 6 mei a.s. via onderstaande link.

Aanmelding voor de on-line Filmbesprekingen

Om technisch alles in goede banen te leiden organiseren we o.l.v. Jack Troquet een proefsessie op de dag van tevoren (10 mei a.s.) eveneens om 19.00 uur. Ook hiertoe krijgt u automatisch na aanmelding een link toegestuurd. Deelname is niet verplicht, maar handig om op 11 mei a.s. vlekkeloos aan het CineLOVAcafé deel te nemen.

CineLOVA zal in de rest van dit jaar zoveel mogelijk het aangekondigde programma voor 2021 uitvoeren.

Wat betreft de jaarvergadering heeft u tijdig van onze secretaris Hans Oijen alle stukken ontvangen. Ook is de kascontrolecommissie bij elkaar gekomen en onze penningmeester Jack Troquet decharge verleend. Het bestuur zal in dezelfde samenstelling dit jaar volmaken en een nieuwe jaarvergadering begin komend jaar hopelijk weer ‘normaal’ laten plaatsvinden.

Ook hebt u kunnen vaststellen, dat de Limburgse Filmdagen (als alles blijft meezitten) ook dit jaar weer zullen plaatsvinden en wel op 19 en 20 juni a.s.

Let u daarbij op de uiterlijke inschrijfdatum van 1 mei a.s. waarop ook de films moeten binnen zijn. U vindt alle informatie daarover op onze website.

Het aantal inschrijvingen voor de LFD lijkt in aantal de vorige edities ruim te gaan overtreffen!

Dat wijst op veel activiteit en enthousiasme. CineLOVA wil dat graag met u delen!

U ontvangt het programma voor de tweede sessie van het CineLOVAcafé ‘online’ en onze overige activiteiten in dit najaar meteen na 1 mei a.s.

Namens het bestuur en alle medewerkers, een hartelijke groet!

RSS
Vimeo