CineLOVA filmcafe’s 2021

Beste filmliefhebbers!

CineLOVAcafé’s ‘online’ op 11mei, 25 mei en 15 juni zijn voor de geïnteresseerden een succes geweest.
Door de heren Con Soeters, Henk Teunissen en Hay Joosten werden drie avonden voorbereid, die elk ongeveer anderhalf uur duurden.

Tijdens deze sessies werden thema’s besproken aan de hand van filmfragmenten uit films van de Limburgse Filmdagen 2020.
Het eerste thema was: ‘Verhaalstructuur’ (Hoe en met welke beelden vertel ik een verhaal?)
Het tweede thema was ‘research en muziek’.
Het derde thema ging nader in op de manier van vertellen, manipuleren en regie.

Een Videoverslag en naslagwerk van deze sessies kunt U trouwens nog steeds aanvragen via cinelova@gmail.com (geef even aan welk(e) verslag(en) U wilt ontvangen).

We gaan verder.
Een tweetal vervolgavonden zijn in voorbereiding, noteer alvast de avonden van 7 september en 26 oktober.
Deze avonden worden als vanouds weer in een zaal gehouden (7 sept. 19:30 tot ca 22:00 in het sportcentrum in Buchten), tenzij Covid onverhoopt een streep door de rekening zou trekken. in dat geval worden het weer zoom-avonden.

De avond van 7 september staat ‘regie in al haar facetten centraal.
Het onderwerp werd tijdens de derde avond al aangekaart maar er is veel meer over te zeggen.
Denk niet “regie is iets voor speelfilms en die maak ik niet” neen, het is een onderwerp dat veel breder is dan dat.
Ook bij documentaires kan regie een bepalende factor zijn. Op deze vierde avond gaan de sprekers hier nader op in.

Het onderwerp van de vijfde avond op 26 oktober is; ‘Soundscaping of in gewoon Nederlands ‘op welke manier kan het toepassen van toegevoegd geluid een extra dimensie geven aan mijn film’.
Aan de hand van filmvoorbeelden vanuit de LFD 2021 en externe film(s) zal dit onderwerp worden besproken en worden uitgediept.
Dit onderwerp is niet voor iedere CineLOVA-filmer ‘gesneden koek’ en zou aldus voor velen leerzaam kunnen zijn.
Er valt veel interessants over te zeggen, er is hiervoor dan ook een hele avond voor gereserveerd.

Het bovenstaande moet u zien als aankondiging, ieder CineLOVA-lid krijgt individueel nog een mailtje hierover.
Graag aan de hand van dat mailtje vooraf aanmelden, dan weten we vooraf al hoeveel stoelen er in de zaal gereedgezet moeten worden.

Aanmelden is mogelijk vanaf nu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerARqeuX7kzl9O9Z74ijQP5L9itQE2mNJbnMlZv2zOzpG27g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Mocht COVID ons parten gaan spelen, gelden deze aanmeldingen ter voorbereiding van zoom-sessies zoals bij de eerste drie avonden.

Met vriendelijke groet,

RSS
Vimeo