CineLOVA Filmcafé 29 mei 2018 in het teken van de Limburgse Filmdagen

Met elkaar in gesprek over de Limburgse Filmdagen

Het CineLOVA Filmcafé van dinsdag 29 mei a.s. staat geheel in het teken van de Limburgse Filmdagen. De bijeenkomst vindt plaats van 19.30-22.00 uur bij Filmhuis De Domijnen in Sittard (centraal in de provincie).

De Limburgse Filmdagen (LFD) 2018 liggen al weer een poos achter ons. Een goed moment dus om terug te blikken en plannen te maken voor het komende jaar. Tijdens het Filmcafé willen we graag met jullie in gesprek gaan over alle facetten van de Filmdagen. We focussen daarbij op wat goed is gegaan en wat we daarom kunnen voortzetten, maar zoomen vooral ook in op die facetten die wellicht verbeterd kunnen worden. Met jullie reacties en inbreng hopen we de contouren voor de LFD 2019 te kunnen schetsen.

Tijdens het Filmcafé laten we verschillende aspecten de revue passeren, zoals:

  • Locatie van de filmdagen (filmhuis/bioscoop setting, ligging, bereikbaarheid)
  • Faciliteiten tijdens het festival (projectietechniek, catering etc.)
  • Jurering (jureren door een Limburgse jury, juryrapport via een DVD, projectie van een deel van het juryrapport etc.)
  • Prijzen (de aan het oordeel van de jury gekoppelde prijzen)
  • Programma-opzet (filmvertoning – interview maker – juryverslag – slotwoord van de maker)
  • De betrokkenheid van de NOVA (o.a. vanwege de nominaties)
  • Waar leggen we de grens als we kunnen kiezen voor een eendaags of tweedaags filmfestival?

We willen niet alleen praten over de LFD, maar ook films kijken in relatie tot dit thema. Zo heeft o.a. Laurent Beckers zijn film ‘Grensmaas’ beschikbaar gesteld voor deze avond. De film werd vertoond tijdens de LFD en zal nu nog een keer vertoond worden, maar dan gevolgd door het complete juryverslag. Is de jurering zoals die nu plaatsvindt dat wat we verwachten van een jury? Hebben we daar als maker behoefte aan? Of zien we becommentariëring van films als iets dat beter tijdens een CineLOVA Filmcafé aan de orde kan komen?

Er liggen ook nog nieuwe ideeën om fundamenteel anders om te gaan met de Limburgse Filmdagen. Ook die ideeën willen we graag met jullie delen.

We hopen met de opbrengst van deze avond mooie vooruitzichten te kunnen creëren voor de organisatie van LFD 2019!

Nadrukkelijk nodigen we iedereen die lid is van CineLOVA en/of LOVA uit om deze avond bij te wonen en een bijdrage te leveren. Deelname is gratis! Aanmelden kan t/m 28 mei a.s. bij secretaris Hans Oijen, via lovasecretariaat@gmail.com

RSS
Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
Vimeo