Montage

CURSUS 8. MONTAGE

De achtste cursus van het (Cine)LOVA filmcursusaanbod 2017-2019 en de doorlopende leerlijn is de cursus ‘Montage’. Deze cursus focust niet op het technische deel (beschikbare montageprogramma’s en hun werkwijze). De cursus focust op de wijze waarop je een verhaal kunt monteren en de gevolgen die iedere montagestap en -keuze heeft voor de vertelling en het totale verhaal. Daarbij worden enkele voorbeelden getoond. Tijdens de workshop zouden ook ‘ruwe’ montages van de deelnemers getoond en van feedback voorzien kunnen worden.

 

Beoogd workshopleider: professionele editor
Duur: 1 dagdeel
Dag: Nader te bepalen (najaar 2019/voorjaar 2020)
Locatie: Nog niet bekend
Kosten: € 16 leden (Cine)LOVA, € 22 niet-leden (kosten kunnen nog wijzigen!)
Opmerkingen: inclusief lesmateriaal (indien voor handen), exclusief lunch

RSS
Vimeo