Filmproject “Dit ben ik ook”

CineLOVA leden kunnen zich inschrijven voor een opdrachtfilm.

Het gekozen thema ligt heel dicht bij elke filmer als mens. Dit thema biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om breder met mensen uit de CineLOVAkring kennis te maken.

Thema: “Dit ben ik ook”

Deze titel biedt de mogelijkheid om geheel zelf een invalshoek te kiezen voor een te maken film.

De doelgroep voor de te maken film is het ledenbestand van CineLOVA.

–                 De keuze voor een filmcategorie is volledig vrij. Het mag een documentaire zijn of een speelfilm, een vakantiefilm, een tekenfilm, een reportage, animatie, experimenteel, enz. enz.-                 Het hoeven niet uitsluitend nieuwe beelden te zijn, maar het mogen ook (deels) bestaande opnames van bijvoorbeeld vakanties een feest, enz. zijn.

–                 In het thema verwerkt de deelnemer een bepaalde informatie, die verhaalt over zichzelf. Dat mag een situatie zijn uit het gezin, een belevenis met de wandelclub, de geschiedenis van opa, een bijzondere reis, de vriendschap met de pastoor, het beroep of hobby, enz. enz. Als het maar iets specifieks zegt over de maker, die niet alleen de gepensioneerde bakker is, maar ook een hardloper is geweest. Of een CineLOVA lid, dat niet alleen belangstelling heeft voor filmen, maar ook graag gaat paardrijden…. enz. enz. vul maar in! Als we maar breder kennis maken met dit CineLOVA lid, deze filmer.

Het verloop van deze activiteit:

  • Het startmoment is 1 januari 2023, Er kan ingeschreven worden tussen 1 december a.s. en 1 januari a.s.
  • Half/eind maart vindt een bijeenkomst plaats, waarbij elke deelnemer verslag uitbrengt van zijn proces tot dusver en eventuele (hulp)vragen kan stellen.
  • Vervolgens wordt in mei een bijeenkomst georganiseerd, waarbij een bekende (professionele) filmer direct commentaar geeft op de films voor zover gereed en die tips geeft voor de afwerking.
  • Eind augustus/begin september worden in een bioscoopzaal alle producties vertoond aan de deelnemers met eventueel hun familie en vrienden: Het “Dit ben ik ook gala”

Voorwaarden:

  • De films mogen niet langer zijn dan maximaal 10 minuten.
  • De film bevat in tijdsduur nooit meer dan 5% beelden van TV, YouTube, enz. Dat is dus op 10 minuten dus maximaal 30 sec.
  • Groeps- of clubproducties zijn toegestaan
  •  De film draagt de titel “Dit ben ik ook” en mag daarnaast een zgn. ondertitel hebben.

Organisatie: