Programma CineLOVA – najaar 2020

We bevinden ons in een situatie waarin het nog altijd moeilijk is om plannen te maken voor nabije toekomst. Met name als het gaat om activiteiten met een groep mensen. Toch blijven we optimistisch dat het op termijn weer zal veranderen. Daarom hebben we in overleg met verschillende partijen opnieuw een voorlopig programma samengesteld voor het tweede deel van 2020 (vanaf augustus). Hoe en onder welke voorwaarden we de activiteiten kunnen organiseren is nu natuurlijk koffiedik kijken, maar toch… laten we er op z’n minst naar streven.

De plannen voor het najaar zijn als volgt:

1 september 2020: een avond met Jan Salden
Jan zal deze avond ingaan op diverse verhaalstructuren en gebruikt daarbij fragmenten uit (filmhuis)films.

26 & 27 september 2020: Limburgse Filmdagen in Filmhuis De Domijnen in Sittard
Zodra we zekerheid hebben dat de Limburgse Filmdagen georganiseerd kunnen worden, treft u op de CineLOVA website het complete tweedaagse programma aan.  

Indien u nog geen bericht heeft ontvangen m.b.t. het juryoordeel over uw film, betekent dat dat uw film is opgenomen in het programma van de LFD en dus vertoond zal worden.

Makers van de films die de achtkoppige Limburgse jury heeft voorgedragen aan de NOVA voor een nominatie voor het NOVA Filmfestival krijgen vóór 31 mei 2020 bericht. Deze makers hebben dan óf een nominatie ontvangen óf zijn afgewezen door de NOVA jury. Makers die zijn afgewezen, kunnen gebruik maken van de mogelijkheid beroep aan te tekenen. Dat kan tot 1 juli a.s.

25 oktober 2020: Inter Club Ontmoeting (ICO)  
De ICO zal door filmclub Open Lens in Roermond georganiseerd worden in De Ster in Maasniel. Nagenoeg alle Limburgse filmclubs nemen deel aan de ICO!

27 oktober 2020: CineLOVA Filmcafé – UNICA-avond
Henk Teunissen heeft een interessant programma voorbereid waarbij hij op een interactieve manier de top van het amateurfilmen in de UNICA wereld te bespreken.

1 december 2020: CineLOVA Filmcafé – Thema-avond
Onze vaste kring filmbesprekers Hay Joosten, Con Soeters, Henk Teunissen en Ton Polman hebben een nieuwe programma opzet voorbereid waarbij bepaalde thema’s rond filmproducties aan de orde worden gesteld. Ze gebruiken daarbij filmvoorbeelden om hun bespreking te illustreren. Het betreft inzendingen van de LFD waar makers toestemming voor hebben gegeven.

Het coachingstraject non-fictie o.l.v. Ruud Lenssen
Er zijn zes leden van CineLOVA die momenteel hun filmidee hebben uitgewerkt in een scenario. In overleg met filmprofessional Ruud proberen ze de realisatie gestalte te geven. We hopen dus op zes verrassende films die in première gaan tijdens het Limburg Film Festival van 14 t/m 17 januari 2021 in Venlo.

Het coachingstraject fictie o.l.v. Jeroen Mourmans
Zoals we eerder aankondigden, is het coachingstraject fictie opgedeeld in verschillende trajecten. We starten met de fase ‘Van idee naar een werkbaar scenario’. Filmprofessional Jeroen Mourmans heeft een sterke reeks van drie cursusdelen voorbereid speciaal gericht op de non-professionele collega’s. Zodra de data bekend zijn gaan we aan de slag. Er hebben reeds voldoende filmers ingetekend voor dit cursusdeel. Bij de volgende aankondiging geven we daartoe opnieuw de kans.

RSS
Vimeo