Voortgang CineLOVA 2021

Beste leden van CineLOVA,

Er was bij de afsluiting van het jaar stevig hoop op betere tijden, maar voorlopig hebben we te maken met dezelfde onzekerheden als afgelopen jaar. Echter……….. hoop doet leven en dus gaan we toch verder met het in het vooruitzicht stellen van nieuwe CineLOVA activiteiten.

We zullen er een paar noemen:

– Zo gauw het kan openen we weer de non-fictie serie om een documentaire te maken onder begeleiding van een professionele filmmaker, zoals we dat afgelopen jaar met veel succes gedaan hebben o.l.v. Ruud Lenssen.

– Zo gauw het kan pakken we ook de draad weer op met het fictietraject o.l.v. Jeroen Mourmans, waaraan zo’n 15 leden van CineLOVA mee gestart zijn afgelopen jaar. Na afloop van die eerste serie zal er een vervolg komen dat eveneens weer uit drie sessies bestaat en opnieuw wordt begeleid door Jeroen.

– Natuurlijk zullen we ook het CineLOVAcafé weer leven in blazen. Er liggen een aantal mooie avonden op de plank, waar we al heel wat voorbereidingen voor gemaakt hebben.

– Ook zullen we, als de clubs weer bij elkaar mogen komen, opnieuw een aanzet maken met de voorbereiding voor een mooie ontmoeting rond de ICO

– Last but not least: De Limburgse Filmdagen 2021. Ze zullen opnieuw gehouden worden in het Royal Theater  in Heerlen op 19 en 20 juni a.s.

We hebben dit festival afgelopen week ook definitief met de NOVA kunnen afstemmen.

Het tijdpad ziet er als volgt uit:

U kunt inschrijven tot en met 1 mei a.s. en dat is tevens de laatste dag waarop de films ingezonden kunnen worden.

Wij zullen voor 12 juni a.s van de NOVA vernemen, welke films een nominatie voor deelname aan het nationale NOVA-festival zullen ontvangen, zodat we dat tijdens de LFD kunnen bekendmaken.

Overigens viert de NOVA haar 90-jarig bestaan en zal er van het jaarlijks festival iets heel bijzonders worden gemaakt.

– Tot slot de jaarvergadering. Het heeft fors tegen gezeten om dit te realiseren juist in deze periode met alle regelgeving ter bestrijding van het coronavirus. We zijn erg blij geweest met de opbrengst uit enquete zoals die door Wouter van het Huis voor de Kunsten was georganiseerd. Dat geeft ons in elk geval het vertrouwen dat het bestuur in zeer ruime gesteund wordt door de leden m.b.t. het gevoerde beleid.

In de komende tijd zullen we ons beraden hoe met de jaarvergadering verder zullen omgaan. Het zal gaan helpen als we weer wat betere mogelijkheden krijgen om elkaar te ontmoeten.

We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en hopen u over niet al te lange tijd weer persoonlijk te mogen begroeten!

Met een beste groet, namens het bestuur van CineLOVA,

Jef Caelen.

RSS
Vimeo