Wijziging datum LFD 2021

De Limburgse Filmdagen 2021 een week verschoven!


Beste filmliefhebbers,
Zoals bekend waren de Limburgse Filmdagen 2021 gepland voor 12 en 13 juni a.s. De regering heeft de theaters afgelopen week een plan gestuurd hoe er omgegaan mag worden met de aantallen bezoekers bij de voorstellingen. Dat zal voor 12 en 13 juni a.s. een maximaal aantal zijn van 30 personen. Dat is nota bene minder dan het aantal films, die nu reeds ingeschreven zijn voor de LFD. Het behoeft weinig betoog, dat het getal 30 erg laag is, zo niet te laag. Te weinig leden krijgen dan de kans om dit festijn te bezoeken. Ook de zaalhuur in relatie tot het aantal bezoekers bereikt een kritische grens. Voor de filmmakers is het aantal erg laag om hun film te vertonen. Tevens kunnen we dan buiten de makers zelf erg weinig toeschouwers ontvangen, waaronder medewerkers aan de films. In de week na 13 juni a.s. kondigt het kabinet volgens het eerder genoemde plan een uitbreiding naar 50 toeschouwers aan. Dat is een stevige verbetering, zodat we meer in de richting komen van het gemiddelde aantal toeschouwers, zoals we dat gewend zijn. Het Royal theater in Heerlen is in het daarop volgende weekend van19 en 20 juni a.s. ook beschikbaar voor ons en men heeft ons deze wijziging inmiddels bevestigd.
Welnu mensen, deze verplaatsing is wellicht niet voor iedereen gunstig, maar het bestuur is ervan overtuigd, dat we voor het merendeel van onze leden de beste oplossing gekozen hebben. We informeren u tijdig over de gevolgen voor de verdeling van toelating tot de projecties.

Met een hartelijke groet, namens het bestuur, 
Jef Caelen.

RSS
Vimeo