Contact

CineLOVA is een initiatief van de CineLOVA (Limburgse Organisatie van Audiovisuele Amateurs) en het Huis voor de Kunsten Limburg. CineLOVA is de koepelorganisatie voor Limburgse filmclubs en belangenbehartiger van alle non-professionele filmers in Limburg. De organisatie is aangesloten bij en wordt ondersteund door het Huis voor de Kunsten Limburg, de provinciale dienstverlenende organisatie die zich inzet voor de amateur- en professionele kunsten (waaronder film) en het cultureel erfgoed in Limburg.

Voor inhoudelijke vragen en meer informatie over CineLOVA kun je een mail sturen naar het algemene mailadres: cinelova@gmail.com of contact opnemen met:


Limburgse Organisatie van Audiovisuele Amateurs (CineLOVA)

Jef Caelen
Voorzitter

Hans Oijen
Secretaris
E: lovasecretariaat@gmail.com

Jack Troquet
Penningmeester
CineLOVA administrator

Huis voor de Kunsten Limburg

huisvoordekunstenlimburg

Consulent film & fotografie

Postadres:
Postbus 203
6040 AE Roermond

Bezoekadres:
Ondernemersplein Limburg
Steegstraat 5
6041 EA Roermond