Over de filmcursussen

Ondanks de nieuwe machtsgreep van koning corona, proberen we toch optimistisch vooruit te kijken naar komende activiteiten ten behoeve van onze filmambities.

We hebben opnieuw Ruud Lenssen bereid gevonden om komend jaar een aantal mensen te begeleiden bij het realiseren van een non-fictie film.

Bij deze bent u in de gelegenheid om zich daarvoor aan te melden, rekening houdend met de volgende praktische gegevens:

  • Het gaat om vijf sessies, die hieronder kort beschreven staan o.l.v. Ruud Lenssen.
  • De sessies worden georganiseerd tussen februari en oktober 2022, op dinsdagavonden.
  • In principe gaan ze door in “Het Anker” in Buchten, echter indien in een bepaalde periode overheidsmaatregelen dat niet toestaan dan wordt zo’n sessie on-line gehouden, zodat er geen vertraging in het productieproces ontstaat.
  • De sessies kosten €99,- p.p. voor het gehele begeleidingstraject.
  • Dit project gaat door bij een minimale deelname van 5 CineLOVAleden en maximaal 8.

Een beknopte beschrijving van de 5 sessies:

1. Startbijeenkomst, waarbij de deelnemers kort hun voorgenomen idee of thema schetsen. Er wordt gestart met het theoretisch begeleiden van “hoe om te gaan met een idee voor een non-fictiefilm”. De bedoeling daarbij is om het een groepsactiviteit te maken o.l.v. Ruud. Deze sessie wordt gepland vroeg in februari. Na deze sessie formuleert elke deelnemer de logline voor de film en een kort geformuleerd actieplan met voorgenomen activiteiten. De logline en plan op één a-4 worden twee weken voor sessie 2 ingeleverd.

2. In algemene zin worden de opbrengsten uit de ingeleverde plannen besproken. Van elk plan wordt in de groep de sterktes en mogelijke verbeterpunten aan de orde gesteld en worden nieuwe ideeën gedeeld. Belangrijk is het proces, waarbij het eigen plan groeit, maar waarbij ook veel geleerd wordt van de processen van de andere deelnemers. Op die manier resulteert het in twee opbrengsten: Verrijking van het eigen product en uitbreiding van kennis en creativiteit over een productieproces in algemene zin. Deze sessie wordt gepland in de maand maart. De deelnemers werken nu een compleet plan uit en starten de voorbereidingen. Locaties, medewerkers, apparatuur, enz.

3. De deelnemers hebben hun plan en voorbereidingen gereed en zo mogelijk al de eerste werkervaringen opgedaan met opnames. In deze sessie brengen de deelnemers daarvan verslag uit. De positieve resultaten en eventuele problemen waar ze op gestoten zijn worden met elkaar gedeeld. In de groep wordt voor elk plan bekeken hoe de beste acties kunnen worden gekozen voor de voortgang. Deze sessie zal in april gepland worden.

4. In deze sessie worden de (ruw) gemonteerde resultaten van de projecten gedeeld. Ze worden door Ruud van kritisch commentaar voorzien. In de groep worden de mogelijkheden voor de eindafwerking besproken en worden tips aangereikt. In feite is nu de basis van het gerealiseerd project goed zichtbaar geworden. De makers hebben in de aanloop naar deze sessie minimaal drie tot vier maanden de tijd gehad. Deze sessie wordt dan ook gepland in de eerste weken van september.

5. De producties zijn nu afgewerkt en worden aan elkaar vertoond. Er volgt een definitieve evaluatie van de opbrengsten alsmede de ervaringen tijdens het productieproces van de deelnemers. De deelnemers ontvangen de laatste tips en mogelijkheden om de producten definitief vorm te geven. Vanwege het verwachte niveau van de opbrengsten zal deze sessie half oktober gepland worden. Er is dan voldoende tijd voor een finishing touch, alvorens (indien gewenst) de film aangemeld kan worden voor het professionele Limburg Film Festival in Venlo.

De afgelopen twee jaren hebben we met veel succes deze begeleiding bij filmproductie aangeboden en gerealiseerd. Het heeft geleid tot een aantal prachtige producties die hoge ogen gegooid hebben tot op landelijk niveau toe. Voorwaarde is alleen, dat je zelf gedreven bent om een film te maken. Als dat zo is, maakt het niet uit of je een ervaren rot bent of een beginnende enthousiaste filmer, dan moet je deze kans grijpen! Alles wat je nodig hebt is alleen ‘een idee in je hoofd’ over het thema waar jouw film over zal gaan.

Je kunt je aanmelden door een berichtje te sturen naar cinelova@gmail.com en melden dat je meedoet. Nadat we het minimum aantal deelnemers van 5 hebben bereikt, ontvang je bericht over het doorgaan van de cursus en de wijze van betaling. Je kunt je aanmelden tot uiterlijk maandag 20 december a.s.

We hopen op een herhaling van het succes van de afgelopen twee jaren!

Mede namens Ruud Lenssen en het bestuur van CineLOVA,