Voordat je begint 

* Een goede voorbereiding is het halve werk

In het artikel ‘Bezint voor gij begint!’ geeft amateurfilmer Henk Teunissen tips en tricks over het voorbereiden van een filmproject. Maak voor jezelf helder wát je wilt gaan verfilmen en hóe je dat gaat doen. Door er van te voren goed over na te denken en het in woorden samen te vatten kom je al heel wat problemen en onmogelijkheden tegen die je straks bij de opnames niet meer hoeft op te lossen. >>> Lees meer

* Filmische vormgeving, filmstructuur, verhaalopbouw en het belang van creativiteit

De essentie van film is het overbrengen van informatie. De wijze waarop je dat doet en de vorm die je daarbij kiest bepalen uiteindelijk of de kijker zijn interesse vasthoudt. In het artikel ‘Het primaat van de creativiteit’ geeft amateurfilmer Henk Teunissen tips over filmische vormgeving, de structuur van een film, verhaalopbouw, ordening en symboliek. Creativiteit speelt daarbij een belangrijke rol. >>> Lees meer

* Beeldvorming

Een film bestaat uit een reeks beelden en indrukken die de kijker in zich opneemt, ordent en verwerkt. Hij vormt zich uiteindelijk een beeld van de boodschap die jij als filmmaker probeert over te brengen. Daar moet je je als maker bewust van zijn. Je kunt de beeldvorming van de kijker sturen. In ‘Beeldvorming’ beschrijft amateurfilmer Henk Teunissen waar je rekening mee moet houden. Hij geeft uitleg over de diverse filmsoorten, de wijze waarop je de interesse van de kijker kunt vasthouden, het doel van een film en het vaststellen van de doelgroep, montage, tempo en ritme van een film en de opbouw van een film. >>> Lees meer