CineLOVA cafe “de vertellende Camera”

Op 13 december is de laatste bijeenkomst van 2022, thema zal zijn:

De camera in dienst van de vertelling

Waar zet je de camera neer?
Dat lijkt een simpele vraag, maar is het dat ook?
Nog zo’n belangrijke vraag; kun je met een camera meer dan vastleggen wat voor de lens gebeurd en wat zijn daarbij de mogelijkheden?
CineLOVA wil met dit soort vragen jullie kennis over filmen  vergroten.

Henk Teunissen en Hay Joosten hadden al langer het vermoeden dat veel filmers intuïtief te werk gaan en op dit vlak nauwelijks mogelijkheden onderkennen en hebben daarom een avond over cameravormgeving voorbereid. Ze willen filmers ervan overtuigen dat je met het nadenken over camera-vormgeving veel uitdrukkingsmogelijkheden kunt creëren. Dat geldt overigens niet alleen voor fictie maar ook voor non-fictie films. Het wordt een avond met veel film- en andere voorbeelden.

Doe je voordeel en kom op dinsdagavond 13 december naar sportcentrum ’t Anker in Buchten, ook niet leden CineLOVA zijn welkom We beginnen om 19.30 uur, aanmelden is verplicht en kan via:

aanmelding voor bijeenkomst 13 december 2022.

Alvast een aankondiging voor de volgende thema-bijeenkomst ergens begin 2023
de montage in dienst van de vertelling.
Deze avond zal gegeven worden door Con Soeters en Hay Joosten.
De exacte datum van deze avond zal nog worden ingepland.

Uitnodigend bestuur CineLOVA.